tjehooba.pl

Cytaty

Wybrane cytaty z książki Misja

Faeton

Faeton (Phaeton, Φαέθων) to planeta, która całkiem niedawno (~mniej niż 3000 lat temu) zniknęła z naszego Układu Słonecznego…

Sprawdzian

Jeśli przeczytaliście tę książkę ze zrozumieniem, powinniście znać odpowiedzi na poniższe pytania. Jeśli nie znacie odpowiedzi, spróbujcie je znaleźć w książce.

Poproś dzieci o pomoc

Dzieci mogą łatwo widzieć aury i dlatego mogą nam bardzo pomóc w jej dostrzeganiu i zrozumieniu. Najpierw musisz wyjaśnić dziecku, jak ma patrzeć.

Pierwsze przykazanie

Pierwsze przykazanie zostało dane Mojżeszowi około 3250 lat temu na górze Synaj przez ludzi z TJehooby יהוה po hebrajsku. Mojżesz zamieścił to przykazanie po hebrajsku, wraz z pozostałymi dziewięcioma, w drugiej ze swoich ksiąg, zatytułowanej Exodus, wyraźnie wymieniając TJehoobę (יהוה) jako źródło.

Świadoma kontrola

W artykule tym opisałem moje osobiste doświadczenia prowadzące do odkrycia techniki skutecznie podwajającej rozmiary stymulowanego blasku elektro-fotonicznego (aury) wokół mojego ciała w ciągu kilku minut.

Fizyka grawitacji

Odpychające siły grawitacji mogą być tak powszechne jak przyciągające siły grawitacyjne we Wszechświecie ale dlaczego nikt tego nie zauważył? Badania i wyniki opublikowane w poniższym artykule zostały zainspirowane książką Misja oraz licznymi rozmowami z jej autorem. Michel Desmarquet nie tylko „był świadkiem” lewitacji i neutralizacji siły grawitacji ale także osobiście doświadczył lewitacji i antygrawitacji

Księgarnia

Księgarnia