Misja

  • Jakie są największe niebezpieczeństwa dla ludzkości na Ziemi?
  • Co się stało z zaawansowanymi cywilizacjami i ich kontynentami (Mu, Atlantyda)?
  • Czy nas także czeka globalna katastrofa?  Kiedy ? Jaka? Dlaczego?
  • Co robić? Marzyć czy działać? Jak ulepszyć system ?
  • Dlaczego nie wystarczy wierzyć?
  • Jaki jest cel Wszechświata i nasza własna w nim rola?

Michel Desmarquet (1931-2018) został wybrany, żeby odbyć podróż międzygwiezdną w naszej Galaktyce i w czerwcu 1987 roku odwiedzić biblijną TJehoobę. Powierzono mu misję napisania książki opisującej podroż i zawierającej najważniejszy przekaz dla obecnych mieszkańców Ziemi od 2000 lat...

TJehooba jest najczęściej spotykanym słowem w biblii (Biblia - Stary Testament) ponieważ jest to nazwa planety „aniołów”, którzy zamienili miasta Sodomę i Gomorę w Morze Martwe, którzy pomogli Mojżeszowi wyprowadzić hebrajczyków z Egipskiej niewoli i którzy dali Mojżeszowi dziesięć przykazań ~3300 lat temu.

Podróż Michela odbyła się metodą tzw. „przeistoczenia” (trans-substantiation), które polega na opuszczeniu czasoprzestrzeni i powrocie do niej w innym miejscu w naszej Galaktyce. Książka Misja zawiera szczegółową relację Michela z tej podróży.

Od tłumacza:

Przeczytałem w życiu dużo książek, ale nie pamiętam, abym jakąkolwiek z nich czytał więcej niż raz. Nawet w podręcznikach i książkach naukowych przeglądałem powtórnie zaledwie fragmenty. Niniejsza książka jest dla mnie wyjątkiem. Ile razy jej nie otworzę, żeby coś sprawdzić, nie mogę przestać jej czytać…

dr n.t. inż. Tomasz Chałko, przyjaciel autora od 1995 roku, współautor tłumaczenia książki na język polski, autor książek Wolna Wola, Świadoma Dieta oraz Świadomоść i nieśmiertelnоść.

"Człowiek istnieje fizycznie wyłącznie po to, by rozwijał się duchowo."
"Grozi wam zniszczenie całej waszej planety – bez żadnej drugiej szansy,
jeżeli nie zaufacie tym, którzy chcą wam pomóc." (jest to ostrzeżenie z 1987 roku)
"… czasem … planeta ZNIKA z układu słonecznego…"

Więcej cytatów | Częste pytania