Pierwsze przykazanie

Artykuł napisany przez dr.n.t. Tomasza Chałko, przyjaciela Michela Desmarqueta od 1995 roku, autora książek "Wolna Wola", "Świadoma Dieta" i "Świadomość i Nieśmiertelność".

Pierwsze przykazanie zostało dane Mojżeszowi około ~3300 lat temu na górze Synaj przez ludzi z TJehooby יהוה po hebrajsku. Mojżesz zamieścił to przykazanie, wraz z pozostałymi dziewięcioma, w drugiej ze swoich ksiąg, zatytułowanej Exodus, wyraźnie wymieniając TJehoobę (יהוה) jako źródło.

Pięć ksiąg Mojżesza jest podstawą tak zwanego Starego Testamentu w biblii. Z tego powodu Pierwsze Przykazanie jest fundamentem zarówno judaizmu, jak i chrześcijaństwa.

Dokładne badania oryginalnych tekstów ujawniają, że pierwsze przykazanie (Exodus 20: 3), pierwotnie zapisane przez Mojżesza po hebrajsku, jest błędnie przetłumaczone, a tym samym błędnie interpretowane we wszystkich językach na Ziemi.

Tradycyjne tłumaczenie (na przykład Aryeh Kaplan [1]) jest następujące:

(Exodus 20: 3) „Nie będziesz miał innych Bogów przede mną. Nie reprezentuj (takich bogów) używając jakiegokolwiek posągu czy wizerunku czegokolwiek (i kogokolwiek) czy to w niebie, czy na ziemi czy w głębinach. Nie kłaniaj się przed nimi i nie czcij ich.”

Moje tłumaczenie jest następujące:

(Exodus 20: 3) „Nie będziesz miał innych Bogów przede mną. Nie reprezentuj (mnie) używając jakiegokolwiek posągu czy wizerunku czegokolwiek (i kogokolwiek) czy to w niebie, czy na ziemi czy w głębinach. Nie kłaniaj się przed nimi i nie czcij ich.”

W przekładzie tradycyjnym (Kaplana) drugie zdanie (ze słowami "takich bogów", dodanymi przez Kaplana, który był klerykiem) jest sprzeczne z intencją pierwszego zdania. Jeśli od początku nie wolno uznawać innych bogów, DLACZEGO poświęcać im dwa następne zdania? Ponadto liczba pojedyncza (posąg lub wizerunek) w drugim zdaniu oznacza, że drugie zdanie odnosi się do pojedynczego przedmiotu wymienionego w pierwszym zdaniu. Jedynym pojedynczym przedmiotem w pierwszym zdaniu jest sam Bóg.

Moje tłumaczenie zostało wyraźnie potwierdzone kilka linijek później (Exodus 20:20): „Nie reprezentuj niczego, co jest ze Mną”. Takie wyraźne i precyzyjne powtórzenie jednoznacznie potwierdza wagę tej rady. Zwróć uwagę, że żadne inne przykazanie nie jest ponownie potwierdzone w ten sposób.

Rzetelnie przetłumaczone pierwsze przykazanie, wzmocnione jednoznacznym potwierdzeniem (Exodus 20:20), wyraźnie i konkretnie zabrania ludziom tworzenia jakiejkolwiek religii, jakiegokolwiek ołtarza, jakiegokolwiek kościoła i jakiegokolwiek kleru, po prostu dlatego, że wszystkie te rzeczy zasadniczo mylnie reprezentują Boga, który nie potrzebuje żadnego "pośrednika". Czy ten fundamentalny konflikt z klerem mógł być powodem, dla którego Mojżesz został usunięty, a jego ciała nigdy nie odnaleziono?

Chrześcijański kler próbuje uzasadniać swoje nachalne gwałcenie pierwszego przykazania, twierdząc, że Jezus je „zastąpił”. Powinni przestudiować słowa Jezusa zapisane w ich własnej Ewangelii:

„NIE MYŚLCIE, że przyszedłem znieść Prawo i proroków. Nie przyszedłem znieść, ale uzupełnić [2]. (Mateusz 5:17)

Powinni także zwrócić uwagę co Jezus powiedział Tomaszowi (Ewangelia Tomasza: 44) [3] :

"Kto bluźni przeciwko ojcu - otrzyma wybaczenie, kto bluźni przeciwko synowi - otrzyma wybaczenie, ale kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie otrzyma wybaczenia, ani na Ziemi, ani w kosmosie."

Ignorowanie pierwszego przykazania (fałszywe przedstawienie i reprezentowanie Boga) jest źródłem nieopisanych ludzkich cierpień od tysięcy lat. Wszystkie konflikty, wojny, pranie mózgu, propaganda itd. opierają się na doktrynach, które brutalnie gwałcą Pierwsze Przykazanie.

Mamy oczy, ale czy widzimy?


[1] The Living Torah, translated by Aryeh Kaplan, Maznaim Publishing Corporation, NY, Jerusalem 1981

[2] The New English Bible, New Testament, Oxford University Press, Cambridge University Press 1961

[3] The Gospel of Thomas http://www.gnosis.org/naghamm/gosthom-meyer.html . Zobacz też tłumaczenie Ewangelii Tomasza na język polski zrobione bezpośrednio z oryginalnego papirusu przez dr Tomasza Chałko.