Pierwsze przykazanie

Artykuł napisany przez dr.n.t. Tomasza Chałko, przyjaciela Michela Desmarqueta od 1995 roku, autora książek Wolna Wola i Świadoma Dieta.

Pierwsze przykazanie zostało dane Mojżeszowi około 3250 lat temu na górze Synaj przez ludzi z TJehooby יהוה po hebrajsku. Mojżesz zamieścił to przykazanie po hebrajsku, wraz z pozostałymi dziewięcioma, w drugiej ze swoich ksiąg, zatytułowanej Exodus, wyraźnie wymieniając TJehoobę (יהוה) jako źródło.

Pięć ksiąg Mojżesza jest podstawą tak zwanego Starego Testamentu. Z tego powodu Pierwsze Przykazanie jest fundamentem zarówno judaizmu, jak i chrześcijaństwa.

Dokładne badania oryginalnych tekstów ujawniają, że pierwsze przykazanie (20: 3), pierwotnie zapisane przez Mojżesza po hebrajsku, jest błędnie przetłumaczone, a tym samym błędnie interpretowane we wszystkich językach na Ziemi.

Tradycyjne tłumaczenie (na przykład Aryeh Kaplan [1]) jest następujące:

(20: 3) „Nie będziesz miał innych Bogów przede mną. Nie reprezentuj (takich bogów) używając jakichkolwiek rzeźb czy wizerunków czegokolwiek (i kogokolwiek) czy to w niebie, czy na ziemi czy w głębinach. Nie kłaniaj się przed nimi i nie czcij ich.”

Moje tłumaczenie jest takie:

(20: 3) „Nie będziesz miał innych Bogów przede mną. Nie reprezentuj (mnie) używając jakichkolwiek rzeźb czy wizerunków czegokolwiek (i kogokolwiek) czy to w niebie, czy na ziemi czy w głębinach. Nie kłaniaj się przed nimi i nie czcij ich.”

W przekładzie tradycyjnym (Kaplana) drugie zdanie (tacy bogowie) jest sprzeczne z intencją pierwszego. Jeśli od początku nie wolno uznawać innych bogów, DLACZEGO poświęcać im dwa następne zdania? Ponadto liczba pojedyncza (posąg lub obraz) w drugim zdaniu zaprzecza liczbie mnogiej „bogowie” w pierwszym. Oznacza to, że drugie zdanie odnosi się do pojedynczego przedmiotu wymienionego w zdaniu pierwszym. Jedynym pojedynczym przedmiotem, który się kwalifikuje, jest sam Bóg.

Moje tłumaczenie zostało ponownie wyraźnie potwierdzone później w (20:20): „Nie przedstawiaj niczego, co jest ze Mną”. Takie wyraźne i precyzyjne powtórzenie ponownie potwierdza wagę tej rady. Zwróć uwagę, że żadne inne przykazanie nie jest ponownie potwierdzane w ten sposób.

Uczciwie przetłumaczone pierwsze przykazanie, wzmocnione przez (20:20), wyraźnie i konkretnie zabrania ludziom tworzenia jakiejkolwiek religii, jakiegokolwiek ołtarza, jakiegokolwiek kościoła i jakiegokolwiek kleru, po prostu dlatego, że wszystkie te rzeczy zasadniczo mylnie reprezentują Boga, który NIE potrzebuje żadnego pełnomocnika. Czy ten fundamentalny konflikt z klerem mógł być powodem, dla którego Mojżesz został usunięty, a jego ciała nigdy nie odnaleziono?

Wielu chrześcijańskich kapłanów próbuje ukryć swoje brutalne nadużycie pierwszego przykazania, twierdząc, że Jezus je „zastąpił”. Powinni przestudiować własne słowa Jezusa zapisane w ich własnej Biblii: (Mateusz 5:17) „NIE MYŚLCIE, że przyszedłem znieść Prawo i proroków. Nie przyszedłem znieść, ale uzupełnić” [2].

Nadużywanie pierwszego przykazania (fałszywe przedstawienie Boga) jest źródłem nieopisanych ludzkich cierpień od tysięcy lat. Wszystkie konflikty, pranie mózgu, wojny itd. opierają się na doktrynach, które brutalnie zaprzeczają Pierwszemu Przykazaniu.

Mamy oczy, ale czy widzimy?


[1] The Living Torah, translated by Aryeh Kaplan, Maznaim Publishing Corporation, NY, Jerusalem 1981

[2] The New English Bible, New Testament, Oxford University Press, Cambridge University Press 1961