Tajemnica Herai

autor: dr. Tomasz Chałko, przyjaciel Michela Desmarqueta od 1995 roku, autor książek Wolna Wola, Świadoma Dieta oraz Świadomоść i nieśmiertelnоść.

Autentyczność dokumentów i materialnych dowodów „pochodzących” z górskiej wioski Herai w Japonii (obecnie nazwanej Shingo) jest przedmiotem wielu kontrowersji.

Niezwykle fascynująca i trudna do podważenia informacja znajduje się natomiast w folklorze i tradycji Herai. Ludzie od niepamiętnych czasów śpiewają tam piosenkę, której słów nie rozumieją. Tylko najstarsze osoby w wiosce mogą ją publicznie śpiewać, gdyż jest to uważane za wyjątkowy honor.

Gdy zapytałem się dlaczego – Mer Shingo opowiedział: “dlatego że starsze osoby są najbliżej spotkania z Bogiem”. Okazuje się, że słowa piosenki zawierają wyjątkowo inteligentną łamigłówkę w języku Hebrajskim…

Piosenka ta nosi tytuł ナニヤドヤラ co wymawia się Na-Ni-Ja-Do-Ja-Ra. Sylaby odpowiadają japońskim znakom fonetycznego alfabetu zwanego “katakana”. Na-Ni-Ja znaczy “jestem synem TJehooby” (TJehooba = יהוה = Jehowa = Ja).

Pierwsza litera japońskiego tytułu (krzyż) jest starożytnym Egipskim hieroglifem oznaczającym “zbawiciel”. Po Hebrajsku “zbawiciel” oznacza to samo co “Joshua” – co jest Hebrajskim imieniem Jezusa, którego Maryja urodziła w Betlejem.

Tak więc, już w pierwszym słowie piosenki jej autor przekazuje przyszłym pokoleniom w niezwykle inteligentny sposób kim był naprawdę. A jest to dopiero pierwsze słowo tytułu…

Ja-Ra stanowi odnośnik do rozdziału „(va)-Ye-Ra” w Hebrajskiej wersji Genezy (tzw. Księgi Rodzaju – Pierwszej Księgi Mojżeszowej 1 ), która była (i jest) dobrze znana Hebrajczykom od kilku tysięcy lat. Rozdział ten zaczyna się od opisu „wizyty 3 ludzi (aniołów) z TJehooby”, którzy odwiedzili ~99-letniego Abrahama i oznajmili, że jego 90-letnia żona Sara urodzi syna.

Tytuł piosenki Na-Ni-Ja-Do-Ja-Ra jest więc zakodowanym zdaniem: „jestem Joshua, syn TJehooby, poczęty w rezultacie wizyty z TJehooby, podobnej do wizyty opisanej w rozdziale (va)-Ye-Ra w Pierwszej Księdze Mojżeszowej (pierwszej księdze Starego Testamentu)”. Następna fraza piosenki Na-Ni-Ja-Do-Nazareno znaczy “jestem Joshua, syn TJehooby, Nazareński (z Nazaretu)”.

Tłumaczenia piosenki dokonała hebrajska lingwistka dr Bruria Bergman, którą tak ono zafascynowało, że przetłumaczyła na język Hebrajski całą książkę Michela.

Dowód zawarty w piosence jest niezwykle trudny do obalenia. Dokumenty można z łatwością zniszczyć, schować, ocenzurować czy też podrobić. Ale spróbujcie przekonać górali żeby przez wieki śpiewali niezrozumiałą piosenkę… Albo spróbujcie ich przekonać żeby czegoś nie śpiewali…

Coroczny taniec wokół grobu autora piosenki ナニヤドヤラ w japońskiej wiosce Herai (zwanej dzisiaj Shingo) w prefekturze Aomori. Najstarsze kobiety w wiosce śpiewają piosenkę.

Posłuchaj piosenki śpiewanej przez najstarsze kobiety z wioski Herai w japońskiej prefekturze Aomori ナニヤドヤラナニヤドナサレノナニヤドヤラ

Jest niezwykle fascynującym zbiegiem okoliczności, że fonetyczny alfabet “katakana” pozwala na ułożenie tej Egipsko-Hebrajsko-Japońskiej łamigłówki w taki sposób, że jej pierwszą literą jest podpis autora.

Cechą wspólną Japońskiej “katakany” i znaków Hebrajskich jest to, że znaki pisma odpowiadają fonetycznym sylabom a nie literom. Wygląda na to, że Jezus, syn Maryi z Betlejem jest co najmniej współautorem, jeśli nie twórcą alfabetu “katakana”.

Jezus, syn Maryi, był człowiekiem niezwykle inteligentnym. Zdawał sobie sprawę że po jego śmierci nastąpi wiele wojen, klęsk żywiołowych, systemów politycznych, propagandy, religii itd., które najprawdopodobniej zniekształcą lub zniszczą to co chciał przekazać przyszłym pokoleniom.

Nauczenie ludzi czytać, pisać i śpiewać z pomocą skutecznego i łatwego w użyciu alfabetu, okazało się genialnym i precyzyjnym sposobem przekazania informacji z pokolenia na pokolenie przez tysiąclecia…

Jezus, syn Maryi, potrafił przewidzieć, że wcześniej czy później znajdą się ludzie na Ziemi, wystarczająco inteligentni i dociekliwi, aby jego niezmiernie ważną wiadomość odszyfrować i zrozumieć.

Liczył na naszą inteligencję. Czyżby się zawiódł?

Wielu dziennikarzy z czołowych stacji radiowych i telewizyjnych (np. BBC, ABC-Australian Broadcasting Corporation) WIE o piosence z Herai i jej tłumaczeniu. Z niektórymi spotkałem się osobiście w Herai. A jednak ich prymitywne reportaże z Herai tylko wyśmiewają wysiłki prostych ludzi, którzy starają się utrzymać fascynującą tradycję.

Thao nazwała dziennikarzy jedną z największych plag na Ziemi – nie bez przyczyny. Chronią oni interesy tych, którzy utrzymują ludzi w ciemnocie. Jak długo pozwolimy się wodzić za nos?

“Niebezpieczeństwo nie leży w śmierci ciała fizycznego, jak wierzą miliony: niebezpieczeństwo leży w sposobie, w jaki człowiek żyje.”
(cytat z książki Misja, zawierającej szczegóły o misji Chrystusa, jego ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu oraz o Jezusie synu Maryi pochowanym w Herai)

1. Księga Rodzaju, Pierwsza Księga Mojżeszowa, tzw. „Geneza” jest pierwszą księgą Starego Testamentu.

Księgarnia