Księga Tomasza

Książka i e- książka . . . . . . . . . . . . . . . tłumaczenie dr Tomasz Chałko

1:1: Oto słowa tajemne, które Jezus1 mówił do Jehudy Tomasza, które ja, Mateusz, osobiście zapisałem, idąc i słuchając, jak ze sobą rozmawiają.

2: Jezus powiedział: „Bracie Tomaszu, póki masz czas na świecie, posłuchaj mnie, a wyjaśnię ci rzeczy, nad którymi się sam zastanawiałeś.

3: „Ponieważ wiadomo, że jesteś moim bliźniakiem i prawdziwym towarzyszem, zbadaj samego siebie i zastanów się kim jesteś, jak żyjesz i co się z Tobą stanie.

4: „Ponieważ jesteś nazwany moim bratem, nie wypada, abyś był nieświadomy Siebie. Wiem, że zrozumiałeś pewne rzeczy, ponieważ już zdałeś sobie sprawę, że Ja jestem źródłem prawdziwej wiedzy.

5: Więc kiedy jesteśmy razem, chociaż niektórych rzeczy nie rozumiesz, już osiągnąłeś pewną wiedzę, i można cię nazwać „tym, kto poznał samego siebie".

6: Albowiem ten, kto nie poznał siebie, nie wie nic, ale ten, kto poznał samego siebie, już osiągnął wiedzę o głębi Wszechświata.

7: Tak więc, mój bracie Tomaszu, Ty już zobaczyłeś to, co jest dla ludzi niejasne i o co się nieświadomie potykają”.

2:1: Tomasz rzekł do Pana: „Dlatego proszę Cię, abyś mi wyjaśnił o co Cię proszę przed Twoim wniebowstąpieniem2.

2: Kiedy usłyszę od Ciebie wyjaśnienie rzeczy ukrytych, wtedy będę mógł o nich mówić, dlatego, że trudno jest ludziom wyjaśniać prawdę."

3: Jezus odpowiedział: „Jeśli to, co jest dla ciebie widoczne jest dla ciebie niejasne, jak możesz zrozumieć to czego nie widać?

4: Jeśli dobre uczynki, które są widoczne na świecie, są dla ciebie trudne do wykonania3, to w jaki sposób możesz dokonać tego, co odnosi się do wyższej dziedziny4, której nie widać?

5: I czy możecie być nazwani „duchowymi nauczycielami”? Pod tym względem jesteście jeszcze uczniami - jeszcze nie osiągnęliście doskonałości."

6: Teraz Tomasz odpowiedział i rzekł do Jezusa: „Powiedz nam o tych rzeczach, o których mówisz, że nie są widzialne, i które są przed nami ukryte”.

7: Jezus powiedział: „Ciała ludzi i zwierząt są tymczasowe, co jest oczywiste, bo ciała te rodzą się i umierają.

8,9: Natomiast świadomość, która jest ponad rzeczami, które są widoczne, funkcjonuje z własnego korzenia i jej własne owoce ją odżywiają.

10: Widzialne ciała funkcjonują pożerając podobne do nich stworzenia, w wyniku czego ciała te się zmieniają.

11: To, co się zmienia, gnije i znika i nie ma nadziei na życie, ponieważ jest to ciało zwierzęce.

12: Tak jak znikają ciała zwierząt, tak też znikają ciała ludzi. Czyż nie wywodzą się one z kopulacji, tak jak ciała zwierząt?

13: Jeśli ciało pochodzi z kopulacji, czy może spłodzić coś innego niż zwierzę?

14: Dlatego jesteście niemowlętami, dopóki nie osiągniecie doskonałości.

3:1: Tomasz odpowiedział: „Dlatego uważam, że ci, którzy mówią o rzeczach niewidzialnych i trudnych do wyjaśnienia, są podobni do łuczników, którzy strzelają swoimi strzałami do celu - ale w nocy.

2: Strzelają do celu, ale celu nie widzą.

3: Ale gdy światło się pojawi i zastąpi ciemność, wtedy się okaże kto co zrobił.

4: Ty Panie jesteś naszym światłem i przynosisz oświecenie.

5: Jezus powiedział: „światło istnieje w świetle”.

6: Tomasz przemówił, mówiąc: „Panie, dlaczego to widzialne światło, które świeci dla ludzi, wschodzi i zachodzi?”

7: Jezus powiedział: „Błogosławiony Tomaszu, oczywiście to widzialne światło świeci dla ciebie – ale nie po to, abyś tu pozostał, ale raczej po to, abyś mógł stąd odejść.

8: Kiedy wszyscy wybrani porzucą bestialstwo, wtedy to światło wycofa się do swojej istoty i jego istota przyjmie ich, za ich dobrą służbę”.

9: Wtedy Jezus kontynuował i rzekł: „O niezgłębiona miłości do światła!

10,11: O goryczy ognia, który płonie w ciałach ludzi i w ich szpiku, dniem i nocą, paląc ludzkie członki i sprawiając, że ich umysły stają się pijane a ich dusze stają się obłąkane, podniecając mężczyzn i kobiety w dzień i w nocy, podniecając potajemnie i widocznie.

12: Mężczyźni są podnieceni i podniecają kobiety, a kobiety podniecają mężczyzn.

13: Dlatego można powiedzieć: „Każdy, kto szuka prawdy w prawdziwej mądrości, rozwinie skrzydła, aby odlecieć i uciec przed pożądliwością, która pali ludzkie dusze.

14: Kto szuka - rozwinie skrzydła, aby uciec przed każdą widzialną duszą."

4:1: Tomasz odpowiedział, mówiąc: „Panie, właśnie o to Cię prosiłem, bo zrozumiałem, że to co mówisz jest dla nas pożyteczne”.

2: Jezus ponownie odpowiedział: „Dlatego musimy o tym mówić, ponieważ jest to nauka dla doskonałych.

Jeśli pragniesz się doskonalić, zastosujesz te rady, a jeśli nie - to zasługujesz aby cię nazwano Ignorantem.

3: Mądry człowiek nie może zadawać się z głupcem.

4: Mądry człowiek doskonali swoją mądrość, a dla głupca dobro i zło to jedno i to samo.

5: Mądry człowiek będzie karmiony prawdą i „stanie się jak drzewo rosnące nad wijącym się strumieniem”, widzące, że są tacy, którzy chociaż mają skrzydła, rzucają się na rzeczy pozorne, które są dalekie od prawdy.

6,7: Bo ogień który ich prowadzi i pięknie się świeci daje im złudzenie prawdy, zamyka ich w słodyczy ciemności i zniewala ich wonną przyjemnością.

8: Zaślepi ich nienasyconą żądzą, spali ich dusze i stanie się dla nich jak kołek wbity w ich serce, którego nigdy nie mogą usunąć.

9: I jak uzda w ustach - prowadzi ich jak chce.

10: I (ogień ten) spętał ich łańcuchami, związał wszystkie ich kończyny gorzką niewolą żądzy i rzeczy pozornych, które ulegają rozkładowi i zbaczają pod wpływem impulsu.

11: Ich zawsze ciągnie w dół; gdy umrą, zostaną zasymilowani ze wszystkimi bestiami z tego przemijającego świata.

12: Tomasz odpowiedział: „To oczywiste i wiadomo, że jest wielu tych, którzy nie znają swojej duszy”.

13: A Jezus odpowiedział, mówiąc: „Błogosławiony mądry człowiek, który szukał prawdy, a kiedy ją znalazł, zawsze na niej polega i nie boi się tych, którzy chcą mu przeszkadzać”.

14: Tomasz odpowiedział i rzekł: „Czy pożytecznie jest dla nas być wśród naszych?”

15,16: Jezus powiedział: „Tak, to jest pożyteczne. I to jest dobre dla ciebie, ponieważ rzeczy widzialne wśród ludzi się rozłożą - ich ciało się rozłoży, a kiedy zniknie - wróci do świata widzialnego.

17: A ogień, który widzą, zada im ból z powodu ich miłości do wiary, którą wcześniej posiadali. Zostaną zmuszeni wrócić z powrotem świata widzialnego.5

18: Co więcej, ci, którzy widzą pośród rzeczy niewidzialnych, z braku miłości zginą w obawie o życie w ogniu.

19 Jeszcze tylko chwila i to, co widać, zniknie; wtedy wyłonią się bezkształtne cienie pośród grobów, które na zawsze będą krążyć przy zwłokach w przynosząc ból i zepsucie duszy.

5:1: Tomasz odpowiedział i rzekł: „Co mamy powiedzieć w obliczu tych rzeczy? Co powiemy ludziom, którzy nie widzą?

2: Co powinniśmy wyjaśnić tym śmiertelnikom, którzy mówią: „Przyszliśmy czynić dobro, a nie zło”, a mimo to twierdzą: „Gdybyśmy nie byli zrodzeni z ciała, nie poznalibyśmy zła?”

3: Jezus powiedział: „Nie uważaj ich za ludzi, ale potraktuj ich jak zwierzęta, bo jak zwierzęta pożerają się nawzajem, tak też i ludzie tego pokroju pożerają się nawzajem.

5: Co więcej, są oni pozbawieni [królestwa], ponieważ kochają słodycz ognia, są sługami śmierci i czczą zepsucie.

6: Spełniają żądze swoich ojców. Zostaną wrzuceni do otchłani i będą dręczeni goryczą swej złej natury.

7: Biczowani, będą uciekali nie wiadomo dokąd, porzucając swoje kończyny nie cierpliwie ale z rozpaczy.

8: I cieszą się ze swojego szaleństwa i obłąkania, ponieważ są głupcami.

9: Dążą do tego obłąkania, nie zdając sobie sprawy ze swojego szaleństwa, myśląc, że są mądrzy. Kochają piękno ciała tak, jakby ono nie przemijało.

10: Ich umysły i myśli są zajęte ich czynami. Ale ogień ich pochłonie”.

11 A Tomasz odpowiedział i rzekł: „Panie, co ma czynić ten, kto tak się stoczył? Bo o nich martwię się najbardziej; wielu jest tych, którzy z nimi walczą”.

12: Jezus odpowiedział i powiedział: „Jaka jest twoja własna opinia?”

13: Tomasz odpowiedział: „To Ty, panie, mów, a ja będę słuchać”.

14: Jezus odpowiedział: „Słuchaj tego, co ci powiem i uwierz w prawdę.

15: Ten, co sieje, i to, co sieje, rozpłynie się w ogniu i wodzie i zniknie w grobowcach ciemności.

16: Po długim czasie pojawią się złe drzewa, dadzą owoce, które zostaną ukarane - zabite w paszczach zwierząt i ludzi - podżegane deszczami, wiatrami, powietrzem i światłem, które świeci z góry.

6:1: Tomasz odpowiedział: „Przekonałeś nas, Panie. W sercu zdajemy sobie sprawę i jest to oczywiste, że tak jest i że twoje słowo jest wystarczające.

2: Ale te słowa, które do nas mówisz, są śmieszne i godne pogardy dla świata, ponieważ są źle rozumiane.

3: Jak więc możemy je głosić, skoro nie jesteśmy na świecie poważani?”

4: Jezus odpowiedział: "Ten, kto posłucha twoich słów i odwróci swoją twarz, albo będzie z nich drwił, czy je wyśmiewał, zostanie wydany Wszechmocnemu, który jest na wysokości, który króluje nad wszystkimi mocami.

5: A on zawróci tego człowieka i wrzuci go do otchłani, gdzie zostanie uwięziony w ciasnym, ciemnym miejscu.

6: Nie będzie mógł się ani obrócić ani ruszać z powodu wielkiej głębi otchłani i brzemienia goryczy podziemia, z którego nie można uciec nie odrzucając swojego szaleństwa.

7: A ludzie, którzy będą was prześladować, zostaną wydani aniołowi Tartarouchos, który będzie ich ścigać ognistymi biczami wyrzucającymi deszcz iskier na ich twarze.

9: Jeśli uciekną na zachód - znajdą ogień. Jeśli skręcą na południe, tam też go znajdą. Jeśli skręcą na północ, ponownie spotka ich parzący ogień.

10: Nie znajdą też drogi na wschód aby tam uciec i się uratować.

11: Nie znaleźli swojej drogi wtedy, kiedy żyli w ciele - i nie znajdą jej w dniu sądu.

7:1: Potem Jezus kontynuował: „Biada wam, bezbożni i beznadziejni, którzy polegacie na rzeczach, które się nie wydarzą!

2: „Biada wam, którzy pokładacie nadzieję w więzieniu ciała (fizycznego), które zginie!

3: Jak długo pozostaniecie nieświadomi? Jak długo będziecie uważać, że to co niezniszczalne6 też ginie?

4: Wasza nadzieja spoczywa na świecie (materialnym), ale to Bóg dał (wam wasze) życie! Psujecie swoje dusze!

5: „Biada tym, co znajdują się w ogniu, który w was płonie, bo jest nienasycony!

6: „Biada wam z powodu kołowrotu, który kręci się w waszych umysłach.

7,8: „Biada tym, kto jest w szczękach wewnętrznego ognia7, bo ogień ten pożre wasze ciało otwarcie, rozedrze wasze dusze potajemnie i przygotuje was dla takich jak wy!

9: „Biada wam, jeńcy - jesteście skrępowani w jaskiniach!

10: Śmiejecie się! W szalonym śmiechu radujecie się!

11: Nie zdajecie sobie sprawy z zatracenia, nie zastanawiacie się nad waszą sytuacją, i nie rozumiecie, że mieszkacie w ciemności i śmierci!

12: Jesteście odurzeni ogniem i goryczą.

13: Wasz umysł jest obłąkany, a słodka jest dla was trucizna i ciosy waszych wrogów!

14: I ciemność wzniosła się dla was jak światło, bo oddaliście swoją wolność dla niewoli!

15: Zaciemniliście swoje serca i oddaliście swoje myśli szaleństwu. Napełniliście swoje umysły dymem z ognia, który w was płonie!

16: A wasze światło ukryło się w obłoku ciemnoty i szat, które na was podstępnie nałożono. I zostaliście porwani przez nadzieję, której nie ma.

17: A komu uwierzyliście? Czy nie widzicie, że wszyscy mieszkacie wśród tych, którzy … (fragment nieczytelny)....

18: Ochrzciliście swoje dusze w wodzie ciemnoty! Podążacie za własnymi zachciankami!

19,20: „Biada wam, którzy żyjecie w błędzie, nie zważając na to, że światło słońca, które osądza i patrzy z góry na wszystko, krąży wokół wszystkiego, zniewalając wrogów.

21: Nawet nie zauważacie księżyca, jak nocą i dniem spogląda w dół, patrząc na ciała waszych rzezi!

22: „Biada wam, którzy lubujecie intymność z kobietami i nieczyste z nimi obcowanie!

23: I biada wam, zależnych od mocy waszego ciała, bo one wam sprawią cierpienie!

24: Biada wam, kto jest w uścisku sił złych demonów!

25: Biada tym, którzy zwodzą swoje kończyny ogniem!

26: Kto poleje was orzeźwiającą rosą, aby ugasić masę waszego ognia wraz z oparzeniami?

27: Kto sprawi, że słońce nad wami zaświeci, rozproszy waszą ciemność i usunie ciemność oraz zanieczyszczoną wodę?

8:1: „Słońce i księżyc dadzą słodki zapach wam, powietrzu, duchowi, ziemi i wodzie. Bo jeśli słońce tych ciał nie oświetli, uschną one i zginą jak chwasty lub trawa.

2: Kiedy słońce świeci na chwasty, one dominują i duszą winorośl.

3: Ale jeśli winorośl dominuje to zacienia chwasty wraz z wszystkimi innymi zaroślami i rozprzestrzenia się, kwitnie i dziedziczy ziemię, na której rośnie. Dominuje wtedy każde miejsce, które zacienia.

4,5: A kiedy dorośnie, panuje nad całą ziemią, jest szczodra dla swego pana, i sprawia mu ulgę, ponieważ cierpiałby on z powodu chwastów, dopóki by ich nie wyrwał.

6: Ale sama winorośl je usunęła i zadusiła, a one zmarły i zamieniły się w ziemię.

9:1: Wtedy Jezus kontynuował i rzekł: „Biada tym, którzy (mojej) nauki nie przyjęli, a ci, którzy ... (fragment nieczytelny) … aby mogli zmartwychwstać.

2: „Błogosławieni są ci, którzy zawczasu znają pułapki i unikają rzeczy, które są dla nich obce.

3: Błogosławieni są ci, którzy są znieważani i wykpiwani z powodu miłości jaką Bóg im okazuje.

4: „Błogosławieni wy, którzy płaczecie i jesteście uciskani przez ludzi beznadziejnych, bo zostaniecie uwolnieni od wszystkiego, co was zniewala.

5: „Strzeż się i módl się, aby się nie urodzić w ciele (fizycznym)8, ale aby się uwolnić od niewoli i goryczy tego życia.

6: A kiedy się modlisz, znajdziesz ulgę, bo pozostawiasz za sobą cierpienie i hańbę.

7: Bo gdy opuścisz cierpienia i męki ciała, otrzymasz odpoczynek od Niego Dobrego i będziesz królować z Królem, zjednoczony z Nim, a on z Tobą, od tego momentu, na wieki wieków, Amen."


1 Hebrajskie imię Jezusa Yeshua można przetłumaczyć jak „zbawiciel”

2 Słowa „przed wniebowstąpieniem” oznaczają, ze rozmowa Jezusa z Tomaszem, którą zapisał Mateusz, odbyła się po zmartwychwstaniu ale przed odlotem Jezusa z Ziemi.

3 Oznacza to, ze trzeba się nauczyć ROBIĆ DOBRO zanim można zrobić jakikolwiek inny progres.

4 Dziedziny Świadomości. Zobacz książkę „Świadomość i nieśmiertelność” lub tjehooba.pl żeby zobaczyć definicję świadomości

5 Sugeruje to reinkarnację. Więcej szczegółów znajduje się w książce „Misja”

6 Dusza (nośnik świadomości) jest nieśmiertelna. Więcej szczegółów znajduje się w książce tłumacza „Świadomość i nieśmiertelność” oraz w książce „Misja”

7 Żądzy, pożądania

8 Szczegóły są wyjaśnione w książce „Misja”