« Back to Glossary Index

Świadomość jest to system przetwarzania informacji świadomy sam siebie . Przez „przetwarzanie informacji” rozumiemy tutaj tworzenie, sortowanie, interpretowanie, rozumienie, kodowanie, przechowywanie, wyszukiwanie, tłumaczenie, przesyłanie, odbieranie, wdrażanie i wykorzystywanie informacji .

« z powrotem do Terminologii
Księgarnia
Bezpłatne E-książki