Ćwiczenie 2 na koncentrację

Artykuł napisany przez dr.n.t. Tomasza Chałko, przyjaciela Michela Desmarqueta od 1995 roku, autora książek Wolna Wola i Świadoma Dieta.

Ćwiczenie to ma na celu trening komunikacji między obiema półkulami mózgu, zwiększając w ten sposób „zdolność przetwarzania informacji” i rozszerzenie doznań w naszej świadomości.

Diameter
Distance
Vertical offset
Color  Swap

Umieść powyższy Rys. 2 około 1 metra przed sobą. Weź do ręki ołówek i wyciągnij rękę do przodu, tak aby czubek ołówka znalazł się 0,5 m od ciebie, widoczny pomiędzy kręgami.

Zmień ostrość wzroku na czubek ołówka i zwróć uwagę na kręgi za nim. Powinieneś zobaczyć 4 kółka. Następnie skoncentruj się i staraj się pokryć środkowe dwa kółka, aby zobaczyć jedno koło z białym krzyżem na czubku ołówka, pośrodku między dwoma pozostałymi. Kiedy widzisz krzyż z białym kwadratem w środku – jest dowodem na to, że lewa półkula mózgu (podłączona na stałe do prawego oka) komunikuje się z prawą półkulą (połączoną na stałe z lewym okiem).

To ćwiczenie okazuje się niezwykle korzystne: 5 minut takiego ćwiczenia może podwoić rozmiar twojej aury elektro-fotonicznej, poprawić jej harmonię i znacznie przyspieszyć procesy samo-naprawy w Twoim organizmie.

Krzyż początkowo będzie “pływał” i wydawał się niestabilny. Poeksperymentuj z odległością od palca do oczu, aby uzyskać idealny krzyż. Zyskujesz znaczącą korzyść po 3-5 minutach utrzymywania zbalansowanego krzyża, ale magiczny czas trwania tego ćwiczenia wydaje się wynosić 45 minut koncentracji co robi PRAWDZIWĄ różnicę w twoich świadomych zdolnościach i świadomości. Ćwiczenie to jest trudne. Nie zdziw się ze ci zajmie wiele miesięcy żeby osiągnąć czas koncentracji 10-15 minut.

Z mojego doświadczenia wynika, że ​​najlepiej zacząć od minuty lub dwóch i stopniowo wydłużać czas. Krótka i intensywna koncentracja wydaje się lepsza niż dłuższa, przerywana brakiem umiejętności i cierpliwości.

Stopniowo, z praktyką, powinieneś być w stanie osiągnąć i utrzymać krzyż bez ołówka. Trzymając krzyż, staraj się być świadomym pozostałych 2 kręgów, a także wszystkiego dookoła, używając widzenia peryferyjnego. Powinieneś zobaczyć neonowe kolory “aury” wokół kolorowych kół powyżej na twoim widzeniu peryferyjnym. Kiedy możesz analizować otoczenie za pomocą widzenia peryferyjnego, nie tracąc krzyża (i koncentracji), jesteś również gotowy, aby zobaczyć i czytać aury.

Zaawansowane poziomy koncentracji

Jedna średnica w krzyżu wydaje się zwykle „dominować” drugą. Oznacza to, że jedna z półkul mózgowych zdaje się dominować nad drugą. Mężczyźni zwykle widzą poziomą średnicę lepiej (dominuje lewa półkula), a kobiety zwykle widzą pionową średnicę lepiej (dominuje prawa półkula).

Postaraj się wzmocnić „słabszą” średnicę tak żeby ona dominowała, koncentrując się na niej. Ostatecznym poziomem koncentracji jest osiągnięcie i utrzymanie doskonale zbalansowanego skrzyżowania wszystkich czterech ramion o podobnej intensywności, tym samym osiągnięcie równowagi pomiędzy aktywnością obu półkul mózgowych. Wiele osób doświadcza tutaj niezwykłych doznań. Po pierwsze, koncentracja się pogłębia. Po drugie, po 2-3 minutach wydaje się, że tracisz wzrok, a jasne tło staje się ciemnofioletowe lub różowe. Twoja wrażliwość rośnie a zdolność świadomego przetwarzania informacji znacznie się polepsza.

Księgarnia
Bezpłatne książki