Misja

  • Jakie są największe niebezpieczeństwa dla ludzkości na Ziemi?
  • Co się stało z zaawansowanymi cywilizacjami i ich kontynentami (Mu, Atlantyda)?
  • Czy nas także czeka globalna katastrofa?  Kiedy ? Jaka? Dlaczego?
  • Co robić? Marzyć czy działać? Jak ulepszyć system ?
  • Dlaczego nie wystarczy wierzyć?
  • Jaki jest cel Wszechświata i nasza własna w nim rola?

Michel Desmarquet (1931-2018) został wybrany, żeby odbyć podróż międzygwiezdną w naszej Galaktyce i w czerwcu 1987 roku odwiedzić TJehoobę. Powierzono Michelowi misję napisania książki zawierającej niezwykle ważny przekaz TJehooby dla obecnych mieszkańców Ziemi.

TJehooba יהוה jest najczęściej spotykanym słowem w Starym Testamencie (Mojżeszowa Księga Rodzaju) ponieważ jest to skrót nazwy planety „aniołów”, którzy m.in. zamienili miasta Sodomę i Gomorę w Morze Martwe, którzy pomogli Mojżeszowi wyprowadzić hebrajczyków z Egipskiej niewoli i którzy dali Mojżeszowi dziesięć przykazań ~3250 lat temu.

Podróż Michela odbyła się metodą tzw. „przeistoczenia” (trans-substantiation), które polega na opuszczeniu czasoprzestrzeni i powrocie do niej w innym miejscu w naszej Galaktyce. Książka Misja zawiera szczegółową relację Michela z tej podróży.

Od tłumacza:

Przeczytałem w życiu dużo książek, ale nie pamiętam, abym jakąkolwiek z nich czytał więcej niż raz. Nawet w podręcznikach i książkach naukowych przeglądałem powtórnie zaledwie fragmenty. Niniejsza książka jest dla mnie wyjątkiem. Ile razy jej nie otworzę, żeby coś sprawdzić, nie mogę przestać jej czytać…

dr n.t. inż. Tomasz Chałko, przyjaciel autora od 1995 roku, współautor tłumaczenia książki na język polski, autor książek Wolna Wola, Świadoma Dieta oraz Świadomоść i nieśmiertelnоść.

Świadomość i Wszechświat
Księgarnia