• Jaki jest cel Wszechświata i nasza własna w nim rola?
  • Co stało się z zaawansowanymi cywilizacjami i ich kontynentami (Mu, Atlantyda)?
  • Czy nas także czeka globalna katastrofa?  Kiedy ? Jaka? Dlaczego?
  • Jakie są największe niebezpieczeństwa dla ludzkości na Ziemi?
  • Co robić? Marzyć czy działać? 
  • Czy można pokojowo zmienić system ?
  • Dlaczego nie wystarczy wierzyć?

Misja

Michel Desmarquet (1931-2018) został wybrany, żeby w czerwcu 1987 roku odbyć podróż międzygwiezdną w naszej Galaktyce i odwiedzić TJehoobę. Powierzono Michelowi misję napisania książki zawierającej niezwykle ważny przekaz TJehooby dla obecnych mieszkańców Ziemi.

TJehooba יהוה jest najczęściej spotykanym słowem w Starym Testamencie (Mojżeszowa Księga Rodzaju) ponieważ jest to nazwa planety „aniołów”, którzy m.in. zamienili miasta Sodomę i Gomorę w Morze Martwe, którzy pomogli Mojżeszowi wyprowadzić hebrajczyków z Egipskiej niewoli i którzy dali Mojżeszowi dziesięć przykazań ~3250 lat temu.

Podróż Michela odbyła się metodą tzw „przeistoczenia” (trans-substantiation), które polega na opuszczeniu czasoprzestrzeni i powrocie do niej w innym miejscu w naszej Galaktyce. Książka Misja zawiera szczegółową relację Michela z tej podróży.

Od tłumacza:

Przeczytałem w życiu dużo książek, ale nie pamiętam, abym jakąkolwiek z nich czytał więcej niż raz. Nawet w podręcznikach i książkach naukowych przeglądałem powtórnie zaledwie fragmenty. Niniejsza książka jest dla mnie wyjątkiem. Ile razy jej nie otworzę, żeby coś sprawdzić, nie mogę przestać jej czytać…

dr n.t. inż. Tomasz Chałko, przyjaciel autora od 1995 roku, współautor tłumaczenia książki na język polski, autor książek Wolna Wola, Świadoma Dieta oraz Świadomоść i nieśmiertelnоść.

Księgarnia