Podróż astralna?

Naturalnym miejscem naszego ciała astralnego jest albo nasze ciało fizyczne, albo nasza Wyższa Jaźń – nasze kwantowe podłączenie do Wszechświata.

Na niektórych etapach naszego snu ciało astralne opuszcza nasze ciało fizyczne, aby na krótko połączyć się z Wyższą Jaźnią. Jest to jedna z podstawowych funkcji snu.

Z tego powodu, najłatwiejszym sposobem oddzielenia ciała astralnego od ciała fizycznego jest nauczenie się odzyskania pełnej świadomości podczas snu, kiedy nadarzy się ku temu okazja.

Dwie umiejętności: medytacja i koncentracja są potrzebne, aby osiągnąć i podtrzymać ten stan.

Trzeba nauczyć się osiągać i podtrzymywać stan medytacyjny umysłu oraz nauczyć się szybko osiągać stan wysokiej koncentracji w dowolnej chwili. Musisz się postarać nabyć umiejętności medytacji i koncentracji zanim spróbujesz "obudzić się" w ciele astralnym kiedy jest ono oddzielone od ciała fizycznego.

Musisz także mieć dobry powód, aby doświadczyć wolności związanej z oddzieleniem się od ciała fizycznego. Jeśli twój powód nie jest wystarczająco dobry dla ciebie lub dla Wszechświata – twoja Wyższa Jaźń może ograniczyć lub zapobiec twoim doświadczeniom astralnym.

Więcej informacji w książce dr Tomasza Chałko "Świadomość i nieśmiertelność" - zobacz księgarnię