Ilustracje

Statek kosmiczny

Michel i Thao przed długodystansowym statkiem kosmicznym

Doko

Michel and Thao przed wejściem do doko

Kontynent Mu

Najbardziej rozwinięta cywilizacja jaka istniała na Ziemi – kontynent Mu znany również jako Lamar (pomiędzy ~250 000 a ~14 500 lat temu). Posągi sięgają 50 metrów wysokości. Piramida ma 440.01 m wysokości.

Dla porównania, największa piramida w Egipcie (tzw piramida Cheopsa) jest dokładnie 3 razy mniejsza – jej oryginalna wysokość była 146.67 m.

Droga prowadząca do pałacu króla Mu, jak wszystkie drogi na tym kontynencie, była budowana z płaskich płyt kamiennych wyciętych metodą elektro-ultradźwięków z dokładnością 0,2 mm, złożonych ze sobą tak dokładnie, że nie widać było spoin.

Mieszkańcom Mu łatwiej było wycinać ogromne (do kilkudziesięciu ton) płyty z najtwardszej litej skały i transportować je z kamieniołomu kilka tysięcy kilometrów przy pomocy lewitacji niż robić wylewki betonowe… Drogi ułożone z litego kamienia zachowywały funkcjonalność przez dziesiątki tysięcy lat. Czy znasz kogoś, kto potrafiłby sobie wyobrazić istnienie cywilizacji funkcjonującej przez dziesiątki tysięcy lat?

Metody cięcia kamienia i neutralizacji siły grawitacyjnej do transportu i konstrukcji były także używane w procesie konstrukcji piramid.

Ogromne kuliste lampy zamieniały energię nuklearną na światło widzialne i świeciły nieprzerwanie przez tysiące lat.

Ilustracje uzgodnione z Michelem w 1997 roku przez dr.n.t. Tomasza Chałko, przyjaciela Michela od 1995 roku, autora książek Wolna Wola , Świadoma Dieta oraz Świadomоść i nieśmiertelnоść.

Księgarnia