Kartkówka

#1. Co istniało przed Wielkim Wybuchem, który zapoczątkowal istnienie naszego Wszechświata?

#2. Jakie jest 5 GŁÓWNYCH zagrożeń dla ludzkości na Ziemi? Wybierz 5

Select all that apply:

#3. Czy istnieje bariera we Wszechświecie między każdym z nas a Stwórcą?

#4. Dlaczego Księżyc stopniowo zbliża się do Ziemi?

#5. W historii ludzkości na Ziemi tylko jeden ziemianin samodzielnie zdołał zrozumieć Wszechświat. Kto?

#6. Jaka część Człowieka może wskrzeszać zmarłych?

#7. Który egipski faraon zezwolił na uwolnienie Hebrajczyków z egipskiej niewoli ?

#8. Jaka część Człowieka jest w stanie wyleczyć każdą chorobę?

#9. Kim był Aarioc?

#10. Jaki jest najlepszy sposób na zminimalizowanie problemów z ciałem fizycznym?

#11. Ludzie na Ziemi powinni wynaleźć i stosować pewien instrument. W jakim kraju powstał prototyp takiego instrumentu?

#12. Jaka część planety Ziemi porusza się szybciej niż światło?

#13. Jaka forma komunikacji nie ma barier językowych?

#14. Jakiego instrumentu na Ziemi nalezy używać do komunikowania się z ludźmi w naszej galaktyce i badania równoległych wszechświatów ?

#15. W jakiej dziedzinie istnieją największe problemy na Ziemi?

#16. Która religia jest najlepsza?

#17. Z czego jest zrobiona nasza dusza?

Finish

Results

Księgarnia
Bezpłatne książki