Kartkówka

#1. Jaki jest najlepszy sposób na zminimalizowanie problemów z ciałem fizycznym?

#2. W historii ludzkości na Ziemi tylko jeden ziemianin samodzielnie zdołał zrozumieć Wszechświat. Kto?

#3. Która religia jest najlepsza?

#4. Co istniało przed Wielkim Wybuchem, który zapoczątkowal istnienie naszego Wszechświata?

#5. Czy istnieje bariera we Wszechświecie między każdym z nas a Stwórcą?

#6. Jaka forma komunikacji nie ma barier językowych?

#7. Jakie jest 5 GŁÓWNYCH zagrożeń dla ludzkości na Ziemi? Wybierz 5

Select all that apply:

#8. Dlaczego Księżyc stopniowo zbliża się do Ziemi?

#9. Jakiego instrumentu na Ziemi nalezy używać do komunikowania się z ludźmi w naszej galaktyce i badania równoległych wszechświatów ?

#10. Jaka część Człowieka jest w stanie wyleczyć każdą chorobę?

#11. Kim był Aarioc?

#12. Który egipski faraon zezwolił na uwolnienie Hebrajczyków z egipskiej niewoli ?

#13. Z czego jest zrobiona nasza dusza?

#14. Jaka część planety Ziemi porusza się szybciej niż światło?

#15. W jakiej dziedzinie istnieją największe problemy na Ziemi?

#16. Ludzie na Ziemi powinni wynaleźć i stosować pewien instrument. W jakim kraju powstał prototyp takiego instrumentu?

#17. Jaka część Człowieka może wskrzeszać zmarłych?

Finish

Results

Wygląda na to że potrzebujesz przeczytać Misję jeszcze raz zwracając więcej uwagi.

Wygląda na to że potrzebujesz przeczytać Misję jeszcze raz zwracając więcej uwagi.