Kartkówka

Results

#1. Czy istnieje bariera we Wszechświecie między każdym z nas a Stwórcą?

#2. Która religia jest poprawna?

#3. Jaka część planety Ziemi porusza się szybciej niż prędkość światła?

#4. W historii ludzkości na Ziemi tylko jeden ziemianin samodzielnie zdołał zrozumieć Wszechświat. Kto?

#5. Z czego jest zrobiona nasza dusza?

#6. W jakiej dziedzinie istnieją największe problemy na Ziemi?

#7. Jaki jest najlepszy sposób na zminimalizowanie problemów z ciałem fizycznym?

#8. Jakie jest 5 GŁÓWNYCH zagrożeń dla ludzkości na Ziemi? Wybierz 5

Select all that apply:

#9. Jaka część Człowieka może leczyć choroby i wskrzeszać zmarłych?

#10. Który egipski faraon zezwolił na uwolnienie Hebrajczyków z egipskiej niewoli ?

finish
Księgarnia