Kartkówka

#1. Z czego jest zrobiona nasza dusza?

#2. Która religia jest najlepsza?

#3. Ludzie na Ziemi powinni wynaleźć i stosować pewien instrument. W jakim kraju powstał prototyp takiego instrumentu?

#4. Jaka forma komunikacji nie ma barier językowych?

#5. Który egipski faraon zezwolił na uwolnienie Hebrajczyków z egipskiej niewoli ?

#6. W jakiej dziedzinie istnieją największe problemy na Ziemi?

#7. Jakie jest 5 GŁÓWNYCH zagrożeń dla ludzkości na Ziemi? Wybierz 5

Select all that apply:

#8. Co istniało przed Wielkim Wybuchem, który zapoczątkowal istnienie naszego Wszechświata?

#9. Jakiego instrumentu na Ziemi nalezy używać do komunikowania się z ludźmi w naszej galaktyce i badania równoległych wszechświatów ?

#10. Dlaczego Księżyc stopniowo zbliża się do Ziemi?

#11. Jaka część planety Ziemi porusza się szybciej niż światło?

#12. Jaki jest najlepszy sposób na zminimalizowanie problemów z ciałem fizycznym?

#13. Kim był Aarioc?

#14. Jaka część Człowieka jest w stanie wyleczyć każdą chorobę?

#15. Czy istnieje bariera we Wszechświecie między każdym z nas a Stwórcą?

#16. Jaka część Człowieka może wskrzeszać zmarłych?

#17. W historii ludzkości na Ziemi tylko jeden ziemianin samodzielnie zdołał zrozumieć Wszechświat. Kto?

Finish

Results

Świadomość i Wszechświat
Księgarnia