Zwierciadło Imperatora

W Japonii znajduje się niezwykłe, tajemnicze zwierciadło zwane Yata no Kagami 八咫鏡.

Wyłącznie imperator ma prawo przeczytać co jest napisane na odwrocie tego zwierciadła.

Nikt nie wie co jest tam napisane, ale powszechnie wiadomo, że zwierciadło Yata no Kagami 八咫鏡 , jest jednym z trzech "insygniów władzy" imperatora, i że jest oficjalnym symbolem i źródłem "mądrości". Również powszechnie wiadomo, że każdy imperator w historii Japonii wybiera specjalnego przyjaciela – Hebrajczyka.

Jest to dla Japończyków niezrozumiale, bo taki Hebrajski przyjaciel imperatora ma przywileje, jakich nie ma żaden Japończyk – odwiedza regularnie imperatora i jego rodzinę, jest zapraszany na posiłki do pałacu imperatora a nawet może robić zdjęcia rodziny imperatora w pałacu, czego nie wolno robić nikomu na świecie.

Na przykład imperator Akihito obdarzał takimi względami Hebrajczyka, który był „wiecznym” studentem ichtiologii na uniwersytecie w Tokio. Dowiedziałem się o tym w czasie mojej drugiej ekspedycji do Herai, którą odbyłem w towarzystwie Dr. Brurii Bergman, tłumaczki piosenki z Herai.

Moje badania sugerują, że to, co jest napisane na odwrocie zwierciadła, wyjaśnia, kto był autorem japońskich alfabetów Katakana i Hiragana, które są podstawą japońskiej cywilizacji i technologii. Litery Katakana i Hiragana są widoczne na klawiaturach wszystkich japońskich komputerów… Ich autorem był syn dziewicy Maryi z Nazaretu, pochowany w wiosce Herai, obecnie zwanej Shingo.

Przez wieki tajemnicę tę trzeba było ukrywać przed opinią publiczną, ponieważ fanatycy religijni w rożnych zakątkach świata mogliby się zdenerwować, wrogo nastawić, a nawet sprowokować wojnę …

Wygląd zwierciadła jest tak tajny, że zwierciadło to nie bierze udziału w ceremonii koronacji Imperatorów, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych insygniów władzy Imperatora, które są oficjalnie przekazywane nowemu Imperatorowi w czasie koronacji. Jest jasne, że niezwykle skrupulatnie zapobiega się nawet przypadkowemu spojrzeniu na zwierciadło przez kogokolwiek innego niż Imperator.

Co wiemy o zwierciadle Yata no Kagami 八咫鏡 ? Jego japońska nazwa sugeruje, że ma motyw ośmiokątny. Najprawdopodobniej jest wykonane ze stopu miedzi w Chinach ok. 2000 lat temu i zostało przywiezione do Japonii przez mądrego człowieka z Nazaretu, urodzonego w Betlejem i pochowanego w Herai. Wiadomo także w Japonii, że Imperator Hirohito w pośpiechu zgodził się na kapitulację Japonii w czasie II wojny światowej, żeby zwierciadło Yata no Kagami 八咫鏡 nie dostało się w obce ręce.

Gdzie w Japonii znajduje się zwierciadło Yata no Kagami 八咫鏡 ? Nikt nie wie na pewno. Ze względu na tajemnicę i bezpieczeństwo – lokalizacja zwierciadła jest utrzymywana w ścisłym sekrecie od wieków.

autor: Dr. Tomasz Chałko, przyjaciel Michela Desmarqueta od 1995 roku, autor książek Wolna Wola, Świadoma Dieta oraz Świadomоść i nieśmiertelnоść.