Sprawdzian

Jeśli przeczytaliście tę książkę ze zrozumieniem, powinniście znać odpowiedzi na poniższe pytania. Jeśli nie znacie odpowiedzi, spróbujcie je znaleźć w książce.

 1. Co stanowi „filtr” między każdym z nas, a Stwórcą Wszechświata?
 2. Gdzie znajduje się psyche człowieka?
 3. Jakie jest 5 głównych zagrożeń dla ludzkości na Ziemi, według powagi zagrożenia ?
 4. Kto unicestwił miasta Sodomę i Gomorę i dlaczego?
 5. Kto dał Mojżeszowi dziesięć przykazań?
 6. W historii ludzkości na Ziemi tylko jeden ziemianin samodzielnie osiągnął zrozumienie Wszechświata. Kto?
 7. Po jakich trajektoriach planety, komety i asteroidy poruszają się orbitując?
 8. Dlaczego Księżyc stopniowo zbliża się do Ziemi?
 9. Jakie jest główne źródło nadchodzących katastrof na Ziemi ?
 10. Istnieją tylko 2 rzeczy, które mogą odwrócić proces uniwersalnej ewolucji człowieka. Jakie?
 11. Z czego zbudowana jest nasza dusza ? Jak długo może ona istnieć i funkcjonować?
 12. Książka ta zawiera krytykę całej nauki na Ziemi dlatego, że zignorowano rezultat pewnego eksperymentu. Czego dotyczył ten eksperyment ?
 13. Co zmniejsza problemy związane z ciałem fizycznym i przyspiesza proces ewolucji człowieka?
 14. Jakiego przyrządu na Ziemi należy użyć do komunikacji z ludźmi w naszej Galaktyce i do badania równoległych wszechświatów?
 15. Jaka część planety Ziemi porusza się z prędkością 7 razy większą niż prędkość światła?
 16. Ingerowanie w co jest jedną z największych zbrodni we Wszechświecie, jakie człowiek może popełnić?
 17. Na których częściach ciała w Złocistym Doko były blizny ?
 18. Czym był Księżyc, zanim stał się naszym Księżycem ?
 19. Jaki kraj nazwany jest „ziemią sterylną duchowo”?
 20. Istnieje tylko jeden instrument, który ludzie na Ziemi powinni wynaleźć. W jakim kraju powstał prototyp takiego instrumentu?
 21. W jakiej dziedzinie istnieją największe problemy na Ziemi ?
 22. Gdzie jest przechowywane całe zrozumienie zdobyte podczas życia człowieka ?
 23. Załóżmy, że mieszkańcy każdej z planet 9-tej kategorii pomagają takiej samej liczbie planet niższych kategorii. Ile jest zamieszkałych planet w naszej Galaktyce potwierdzonych w ten sposób?
 24. Jaka była wysokość największej fali tsunami na Ziemi ?
 25. Kto był ostatnim człowiekiem, który używał Wielkiej Piramidy w Egipcie zgodnie z jej przeznaczeniem?
 26. Jaka część człowieka jest nieśmiertelna ? Dlaczego?
 27. Kto zbudował Wielką Piramidę w Egipcie i kiedy ?
 28. Ile lat zajęło zbudowanie Wielkiej Piramidy w Egipcie, łącznie z transportem materiałów ?
 29. Który faraon zezwolił na exodus Hebrajczyków z egipskiej niewoli ?
 30. Jak często każdy z nas jest w kontakcie z Wyższą Jaźnią ?
 31. Jaką ilość informacji może przechowywać pojedynczy elektron?
 32. Wymień nazwy wszystkich ciał, z których składa się Człowiek
 33. Gdzie znajduje się planeta Bakaratini ?
 34. Na jakiej planecie ludzie mieszkali w "chatach z kamienia"?
 35. Na czym polega tzw. „uzdrawianie duchowe”, które demonstrował Jezus?
 36. Jakie elementy materialne Wszechświata są użyte do przechowywania i przetwarzania informacji we Wszechświecie ? Jak długo system zawierający te elementy jest w stanie funkcjonować?
 37. Jaka część Człowieka może leczyć choroby i wskrzeszać zmarłych?
 38. Co najlepiej zrobić żeby uniknąć problemów związanych z ciałem fizycznym?
 39. Jakie elementy Wszechświata są najbardziej długowieczne? Jaka jest ich funkcja?
 40. Czy można przeprowadzić wielbłąda przez ucho igły? Komu i Co jest jeszcze trudniej osiągnąć?
 41. Kim był Aarioc?
 42. Kiedy Mars stal się pustynią nie do zamieszkania? Dlaczego?