« Back to Glossary Index

Informacja : zakodowany, przetworzony, zorganizowany i ustrukturyzowany opis danych, takich jak myśli, idee, wyjaśnienia, wiadomości, wspomnienia, instrukcje, spostrzeżenia, właściwości, opisy rzeczywistości itp., gotowy do dalszego przetwarzania. Informacja jest przeciwieństwem entropii, chaosu, przypadkowości i nieokreśloności. Informacja stwarza kontekst do podejmowania decyzji i formułowania celów.

« z powrotem do Terminologii