Częste pytania

Odpowiedzi na pytania często zadawane Michelowi Desmarquet w latach 1995-2017

Ilustracje

Ilustracje do książki Misja osobiście zaakceptowane przez autora

Cytaty

Wybrane cytaty z książki Misja

Życiorys Michela

Biografia Michela Desmarquet (1931-2018) napisana przez dr. Tomasza Chałko, przyjaciela Michela od 1995 roku

Świadomość i Wszechświat
Księgarnia